Górny Rynek 1 w Cieszynie to własnie to miejsce!

Pośród wielości, a jednocześnie pośród katolickiego bogactwa wyrosło na gruncie Miasta Dwóch Narodów duszpasterstwo starokatolickie po polskiej stronie miasta. Po czeskiej stronie działa już kilka lat. Czerpiąc z bogactwa katolicyzmu wpisujemy się w wielość form jego przeżywania. Jesteśmy katolikami! jesteśmy Starokatolikami!

Każdy wie co znaczy być katolikiem… My nimi jesteśmy. Uznajemy siedem Sakramentów, Mszę sprawujemy w rycie soborowym, nasi księża posiadają ważnie przyjęte święcenia kapłańskie.

Kościół Rzymskokatolicki jako największy pod względem ilości wiernych i duszpasterstwa wyznacza pewne kierunki. W wielu miejscach wskazuje, iż każdy Kościół posiadający sukcesję i ważną Eucharystię jest Kościołem Partykularnym czyli miejscem gdzie dokonuje się uświęcenie wiernych. Np. W deklaracji Dominus Iesus z 2001 papież Benedykt XVI pisze „Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa /subsistit/ w Kościele /rzymsko/ katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim. Kościoły, które nie będąc w pełnej wspólnocie z Kościołem /rzymsko/katolickim, pozostają jednak z nim zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak sukcesja apostolska i ważna Eucharystia, są prawdziwymi Kościołami partykularnymi. Dlatego także w tych Kościołach jest obecny i działa Kościół Chrystusowy… ”

Ale jesteśmy także starokatolikami to znaczy:

  • uznajemy papieża jako pierwszego wśród równych
  • mamy synodalny ustrój kościelny
  • nasi księże mają swoje rodziny, pracują w swoich zawodach
  • sprawujemy Spowiedź Generalną (jak wiele parafii rzymskokatolickich za Zachodzie

PONADTO:

  1. Nie ingerujemy jako Kościół pod względem prawnym w decyzje moralne (in vitro, antykoncepcja…). Najlepszym kierunkowskazem dla każdego wiernego jest JEGO WŁASNE SUMIENIE!
  2. Dopuszczamy do Komunii ludzi rozwiedzionych i żyjących w  kolejnych związkach. Komunia Święta nie jest nagrodą, ale umocnieniem w drodze. Więc jak najbardziej w Jezusowej intencji ma służyć ludziom borykającym się z trudnościami życia.
  3. Polityka i wiara nie mają wspólnego połączenia. Jako Kościół nie działamy politycznie i nie angażujemy się duszpastersko w działania polityczne i społeczne. Mówimy o Jezusie i Jego miłości.
  4. NIE KASUJEMY! Darmo otrzymaliście i darmo dawajcie! Posługi w Kościele Starokatolickim w RP kapłani pełnią za darmo.
  5. Jesteśmy ekumeniczni. Uważamy, że każdy kto ma „gen Chrystusa” jest naszym Bratem i Siostrom. Nie dzielimy chrześcijan na „naszych” i „tamtych”. Chrystus jest łącznikiem całości.

Parafia jest pod jurysdykcją Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i pod jurysdykcją Biskupa Zwierzchnika ks. bp. Dariusza Leona MAJEWSKIEGO.

Reklamy