Kościół Starokatolicki w RP w posłudze parafialnej kieruje się drogą siedmiu sakramentów.

  1. Chrzest – aby ochrzcić dziecko należny zgłosić się do kancelarii aby uzupełnić dokumentację. Parafia Starokatolicka nie wymaga od chrzestnych zaświadczenia ze swoich parafii, że są praktykującymi katolikami. Chrzestni podpisują przed kapłanem dokument, że są ludźmi wierzącymi.
  2. Bierzmowanie – aby zostać bierzmowanym należy zgłosić się do kancelarii. Terminy bierzmowania są ustalane indywidualnie.
  3. Sakrament Spowiedzi – w kościele Starokatolickim praktykujemy spowiedź generalną podczas każdej mszy niedzielnej. Praktykujemy także spowiedź uszną. Aby się wyspowiadać należy zgłosić ten fakt kapłanowi.
  4. Namaszczenie Chorych – kapłan na prośbę rodziny bądź Chorego może odwiedzić w domu bądź w szpitalu. Praktykujemy także odprawianie Mszy przy łóżku chorego.
  5. Eucharystia – zasadniczo Msze święte są odprawiane w każdą niedzielę i święta, a także na umówione terminy. Wynika to z tego, że kapłani Kościoła Starokatolickiego w RP pracują w swoich zawodach i nie mogą regularnie zaplanować Mszy Świętych w tygodniu. Do Komunii Świętej w Kościele Starokatolickim może przystąpić każdy po spowiedzi. Spowiedź generalna jest sprawowana podczas Mszy Świętej. Kościół Starokatolicki nie ogranicza dostępu do Komunii Świętej osobom żyjącym w kolejnych związkach i rozwiedzionych. Pierwsza Komunia Święta jest ustalana osobiście z rodzicami i dzieckiem.
  6. Małżeństwo – Kościół Starokatolicki sprawuje obrzęd sakramentu małżeństwa zarówno w kościele jak i poza nim w miejscu wybranym przez Narzeczonych.
  7. Kapłaństwo – Kościół Starokatolicki w RP dopuszcza do kapłaństwa mężczyzn przygotowanych teologicznie po zweryfikowaniu szczerej chęci bycia kapłanem. W Kościele Starokatolickim w RP nie obowiązuje obowiązek celibatu.

POGRZEB KATOLICKI – Duszpasterstwo parafialne obejmuje także sprawowanie pogrzebu. Kościół Starokatolicki w RP sprawuje pogrzeb według obrzędów zachodnich. Szczegóły po umówieniu się z ks. Proboszczem

Kapelania Domu Pomocy Społecznej: W ramach parafii pełnimy posługę duszpasterską oraz zajęcia aktywizujące dla starszych i obciążonych niepełnosprawnością w dwóch domach pomocy seniora.

W ramach parafii prowadzimy wsparcie dla osób i rodzin uwikłanych w nałóg dopalaczy.

Poniższy film przedstawia święcenia diakonatu w kościele w Gdańsku. Prezentuje nas jako wspólnotę liturgiczną – jak wyglądamy, jak odprawiamy. Korzystamy z Mszału Soboru Watykańskigo II, z którego korzysta cały kościół katolicki zachodni.

KAPŁANI KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO W RP NIE POBIERAJĄ ŻADNYCH OPŁAT ZA SPRAWOWANE POSŁUGI.
Drobna dobrowolna ofiara możne wspierać gospodarcze potrzeby parafii

Reklamy