VII Synod Nadzwyczajny

Ubi episcopus ibi Ecclesia” – gdzie biskup, tam Kościół – to słowa słynnego Ojca Kościoła z III wieku, Cypriana z Kartaginy.

Biskup Kościoła Dariusz zwołał i był obecny na obradach synodalnych i brał w nich udzial.

15.08 w Cieszynie odbył sie Synod Nadzwyczajny, który zgromadził 70% Duchowieństwa i osób zdolnych do wzięcia udziału w Synodzie. Podjął decyzję o wyborze nowego Zwierzchnika wykazując poważne braki względem Kapłana wybranego 16.06.2019 czyniące go niezdolnym do pełnienia funkcji Zwierzchnika Kościoła. Wszelkie decyzję podjęte przez Niego są nie ważne w trakcie trwania procesu administracyjnego w MSWiA.

Synod Nadzwyczajny został zwołany na mocy art 44 punkt 2 przez najstarszego kapłana, którym jest Biskup Kościoła. Synod odbył się w obecności Biskupa Kościoła.

VII Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w RP, stwierdza iż Ks. W.M, ówczesny kanclerz Kościoła naruszył wewnętrzne prawo Kościoła w artykułach:

§ 16

 1. Duchownych obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo Zwierzchnikowi

oraz

§ 23

1. Wierny przestaje być członkiem Kościoła, jeśli:

2) Wstępuje formalnie do innego Kościoła,

3) Działa na szkodę Kościoła postępując nieetycznie i niemoralnie,

Tym samym na mocy prawa pozbawił się członkostwa w Kościele Starokatolickim w RP od dnia 1 maja 2019 roku, tym samym wprowadzając w błąd Wspólnotę Kościoła nie został wybrany na Zwierzchnika.

Wszystkie decyzje podjęte w tym czasie nie mają mocy prawnej.

Jednocześnie informujemy, że formularze kontaktowe podane na stronie http://www.starokatolicki.eu są nieważne a treści od 15.08 są jedynie prywatną opinią ks. W. M.

VII Synod Nadzwyczajny Kościoła Starokatolickiego w RP, pod przewodnictwem Biskupa Kościoła Dariusza, Cieszyn, dn. 15.08.2019 rok

Reklamy

Chrzest Święty

W niedzielę 14.07.2019 na Mszy o godzinie 12:00 nasza parafia będzie przezywać uroczystość Chrztu Świętego. Gorąco zapraszamy na Mszę Świętą do naszej cieszyńskiej wspólnoty parafialnej.

Zesłanie Ducha Świętego

 1. Naszym nowożeńcom Aleksandrze i Kamilowi, którzy zawarli ślub w plenerze w ramach naszej parafii życzymy obfitości łask Bożych.
 2. Zapraszam na Mszę Świętą w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w niedzielę o godzinie 11:00. Będziemy wielbić moc Ducha Świętego, który dodaje odwagi do głoszenia Bożej chwały.
 3. Nabożeństwa w tygodniu od 9.06 do 16.06
  – Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Msza Święta godzina 11:00 (kaplica)
  – Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Msza Święta godzina 16:00 (punkt duszpasterski Godów)
  – wtorek, czwartek Msza Święta w DPS
 4. Już wstępnie zapowiadamy wraz z księdzem Proboszczem Rafałem Bukowieckim z ewangelickiej parafii z Czeskiego Cieszyna organizację spotkania uwielbienia i modlitwy w śpiewie i Słowie Bożym. Chętnych do organizacji zapraszamy. Planowany termin wrzesień 2019

Biblia z mocą uzdrowienia

Gorąco zapraszam na spotkanie modlitweno – charyzmatyczne w zaprzyjaźnionym kościele luterańsko ewangelickim w Czeskim Cieszynie w piątek 24.05 na godzinę 18:00. Kościół mieści się na ul. Hrbitovni (Cmentarna). W razie problemów z dojazdem proszę dzwonić.

Nabożeństwo z biblijną modlitwą o uzdrowienie poprowadzi pastor Leszek Korzeniecki, któremu Bóg udzielił daru otwierania uzdrawiającej mocy Bożego Słowa. Zapraszam. Nabożeństwo będzie w języku polskim.
Posłuchaj Jego świadectwa.

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus jest Drogą
 1. Msza Święta w niedzielę 26.05 o godzinie 11:00
 2. Wtorek i czwartek – Msze Święte w Domu Pomocy Społecznej
 3. W sprawie Sakramentu Namaszczenia lub pogrzebu dzwonić +48 609 617 240

Starokatolicy szanują papieża Franciszka

W ostatnim czasie nasilają się ataki rzymskokatolickich kardynałów, biskupów, księży, ludzi ze środowisk akademickich na papieża Franciszka. Niektórzy wręcz mówią o „herezji bergoglianskiej”. Nie mieści się to w głowie, że kiedy na stolicy rzymskiej zasiada człowiek o umyśle otwartym na ewangelię i tchnienie Ducha Świętego, upatrując siłę Kościoła w owej ludzkiej niemocy i biedzie, ze strony Książąt Kościoła następuje perfidny atak. Działo się tak już z Janem Pawłem II, kiedy w 1986 roku w Asyżu wziął udział w nabożeństwie pokoju modląc się z przedstawicielami różnych religii.

Obecnie grupy kardynałów, biskupów, profesorów, a także szeregowych księży i wiernych upatrują symbol „upadku” Kościoła w osobie papieża Franciszka, kiedy druga cześć upatruje w nim nadzieję na lepsze jutro Kościoła Powszechnego.

Owemu zamieszaniu towarzyszy dogmat o nieomylności papieża, który staje się pułapką założoną przez Kościół Rzymski na samego siebie. Nie sposób teraz wytłumaczyć czy wobec np Amoris letita, które jest oficjalnym nauczaniem papieskim, a więc według dogmatu z 1870 roku usankcjonowane nieomylnością, można się sprzeciwiać i z nim dyskutować czy trzeba je przyjąć uznając, iż zgodnie z owym dogmatem adhotracja jest głosem Ducha Świętego na mocy dogmatu mówiącego, że papież „sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności..„.

Oczywiście Kościół Starokatolicki i wiele innych Kościołów chrześcijańskich nie przyjmuje dogmatu o nieomylności papieża. Uwalnia to serce i umysł od dochodzenia sensu herezji. Bo nawet jeśli jedna, czy druga wypowiedź papieża jest niewłaściwa (a takie bywają, bo jest omylnym człowiekiem) to nie suponuje ona  nakazu wiary.

Ci sami więc kardynałowie, którzy deklarują wierność katolickiej tradycji,a tym samym i dogmatowi o nieomylności papieża wołają dzisiaj i mówią o „herezji bergoglianskiej”. Tym czasem konsekwentnie warto się zastanowić na bazie dogmatu o nieomylności papieża czy to herezja, a może głos Ducha Świętego?

My starokatolicy z wielkim szacunkiem odnosimy się do papieża Franciszka. Cenimy jego inicjatywy na rzecz ubogich i migrantów. Swoją osobowością jest właściwym biskupem na czele rzymskiej diecezji. Nie uznajemy wyrażonego przez Sobór Watykański I  dogmatu o nieomylności papieża, ale także nie podnosimy larum o rzekomej Jego herezji. Tytułem konkluzji. W starokatolickim świecie kościelnym spotyka się o wiele więcej szacunku do osoby Papieża Franciszka niż w kręgach rzymskokatolickich. Taki paradoks współczesnego kościoła. 

Więcej o zarzutach kardynałów wobec papieża Franciszka przeczytasz na portalu DEON.PL w tym artykule

Niedziela Dobrego PasterzaZa tydzień obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza

Tylko Jezus jest Dobrym Pasterzem. Każdy z ludzi może jedynie zbliżać się Jego ideału.

W IV Niedzielę Wielkanocną modlimy się za kapłanów, aby nieustannie byli wpatrzeni w Jezusa Dobrego Pasterza. Aby wiedzieli, że On, Dobry Pasterz nie wykorzystuje swoich owiec, nie krzywdzi ich, nie manipuluje, nie straszy, nie wyrzuca, nie zniewala i nie uzależnia.

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej wychodzi naprzeciw wszystkim kapłanom, którzy musieli odejść z szeregów kapłańskich. Wzorem Dobrego Pasterza szuka ich i wyciąga rękę. W tym dniu modlimy się za nich, a jeśli tylko czują taką potrzebę, to w naszej parafii znajdą wsparcie i pomoc.
Księże Szanowny! Nadal jesteś na drodze Dobrego Pasterza! Nawet jeśli ludzkie relacje postawiły Cię poza katolickim szeregiem kapłańskim. W naszej wspólnocie możesz wrócić i zacząć je realizować. Bo co Bóg dał, żaden człowiek zabrać nie może.

Porządek nabożeństw od 5.05 do 12.05

 1. Poniedziałek, środa, piątek – Msze Święte w ramach kapelanii Domu Pomocy Społecznej
 2. 12.05 IV Niedziela Wielkanocna – Msza Święta w kaplicy o godzinie 11:00 za wszystkich kapłanów, którzy znaleźli się poza szeregiem służby.

W razie pogrzebu, sakramentu namszczenia chorych proszę dzwonić + 48 609 617 240Starokatolicy w okolicy…

Kim są starokatolicy?

Sięgają do korzeni. W duszpasterstwie realizujemy ideę Kościoła niepodzielonego sprzed 1000 roku. Chociaż w praktyce kościelnej dzisiaj to nie możliwe, to jednak w dążeniu, modlitwie i spotkaniach zawsze istotne. Jednym z symboli w naszej kaplicy jest łódka z krzyżem, znak powszechnej ekumenii.

Budują na życiu lokalnej wspólnoty. Nie mam centralnie sterowanej władzy, prócz synodu i Biskupa Zwierzchnika. Papież, jako Biskup Rzymu pozostaje w tradycji „primus inter pares” (pierwszy wśród równych).

Wyznają wiarę katolicką. Chociaż nie podzielają w części rzymskiej dyscypliny praktyki kościelnej to są katolikami. Zbudowani na sprzeciwie biskupów w trakcie Soboru Watykańskiego I przeciwko dogmatowi o nieomylności papieża.

Nie zamykają drogi do łaski jeśli sam Bóg w Słowie Bożym jej nie zamknął. W naszej małej wspólnocie, każdy podejmuje decyzje w sercu po spowiedzi (ogólnej lub usznej) o przyjęciu Komunii Świętej. Nie mam żadnych powodów życiowych, dla których nie można przystąpić do Komunii z wiarą i czystym sercem.

Zapraszamy do cieszyńskiej parafii każdego kto ma taką potrzebę, każdego kto w różny sposób czuje się na marginesie swoich parafii, kto doświadcza rozterek związanych z niemocą przystąpienia do Komunii w swoich parafiach, chrztu dzieci i wyboru chrzestnych. Jesteśmy dla także dla Was.

Drugie piętro budynku przy ul. Górny Rynek 1 (WEJŚCIE OD UL. SZEROKIEJ) na domofonie STAROKATOLICY. Zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 11:00 na Mszę Świętą.

Już się zbliżył miesiąc maj…

Nasza parafia nie żyje rytmem instytucji. Nie wymaga schematycznego podejścia do wiary. Można w niej odnaleźć swoje miejsce. Jesteśmy ekumeniczni, a naszym wzorem jest wspólnota bł. brata Rogera z Taize. Zapraszamy. Duszpasterstwo na wysokim poziomie:), na drugie piętro. Chcemy aby Bóg był uwielbiony. Doświadczenie duszpasterskie Ameryki Południowej i zachwyt oraz entuzjazm wiary będą małą częścią charakterystyczną naszej parafii. W tym dziele wzywamy orędownika bł. Oskara Romero, arcybiskupa San Salvadoru, który w swoim życiu przeszedł różne etapy, był na indeksie za teologie wyzwolenia, aby ostatecznie zostać ogłoszonym przez papieża Franciszka błogosławionym.
Chwalcie łąki umajone..