Kim są starokatolicy? Zobacz… Zapraszamy

Jesteśmy katolikami…ok. Co dalej? To dlaczego nie jesteśmy formalną częścią Kościoła Rzymskokatolickiego? Bo jesteśmy starokatolikami. I wcale to nie oznacza, że:

 1. jesteśmy starzy:)
 2. odprawiamy Mszę przedsoborową:)

Ojcowie naszej konfesji podczas obrad Soboru Watykańskiego I sprzeciwili się dogmatowi o nieomylności papieża. Twierdzimy, że papież nie jest nieomylny, gdyż jest człowiekiem. Wbrew krążącym opinią starokatolicy uznają papieża! Uznają jako pierwszy wśród równych i darzą go wielkim szacunkiem, nieraz większym jak część księży czy biskupów rzymskich.

Co nas charakteruzuje, co sprawia, że katolicyzm jest bogatszy i różnorodny?

Kościół Starokatolicki ogranicza wszelką formalizację wiary. To co najważniejsze jest w sercu, a nie w parafialnej kartotece. Bo tam, jak doświadczenie uczy, są różne informacje całkowicie nie mające związku z rzeczywistością.

TWOJA WIARA JEST W TWOIM SERCU!!!

Tak dla przykładu ktoś kto chce być chrzestnym nie prosi o zaświadczenie, iż jest wierzący i praktykujący. Sam oświadcza przed kapłanem, że tak jest. To wystarczy…A jeśli skłamał, ktoś zapyta… No cóż… każdy odpowiada za swoje oświadczenia. Wiara to wybór serca, a nie kancelarii. Tak było od początku chrześcijaństwa. Żeby było jasne, parafia prowadzi księgi metrykalne oraz inne księgi wymagane przez Kodeks Prawa kanonicznego.

Być starokatolikiem oznacza czerpać w wolności z nakazów sumienia. Stoimy na stanowisku, że niepotrzebna jest batalia o prawo aborcyjne, in vitro, antykoncepcje… Człowiek wybiera w sumieniu… Zadaniem Kościoła jest kształtować sumienia, bardziej niż, kształtować politykę. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Starokatolicy jak wszyscy katolicy uznają orędownictwo Maryi i Świętych. W liturgii, w teologii kierują się chrystocentryzmem. Jezus jest w centrum. Chociaż odprawiają różaniec, nabożeństwa majowe, to nie przeakcentowują przesadnie mariologii i hagiografii. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Kościół Starokatolicki jest synodalny. Znaczy to, że nikt nie kieruje odgórnie jego życiem duszpasterskim. Biskup ma władzę jurysdykcyjną. Ale to Synod (zebranie duchownych i wiernych) jest ponad Biskupem. Synod też wybiera kandydata na Biskupa. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Starokatolicki ksiądz jak każdy katolicki ksiądz musi ukończyć studia teologiczne, przejść drogę formacji kapłańskiej i przyjąć święcenia. Składa przyrzeczenie posłuszeństwa Biskupowi. DOBROWOLNIE może ślubować celibat. Ksiądz, który tego nie zrobił może mieć własną rodzinę. Każdy ksiądz starokatolicki nie czerpie korzyści materialnych z pracy kapłańskiej, Pracuje w swoim świeckim zawodzie. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Starokatolicki ksiądz nie pobiera pieniędzy za sakramenty. Wszelka ofiara jest wsparciem parafii. Biskup nie przenosi księdza jak w kościele rzymskokatolickim. Kapłani pracują w miejscach swojego zamieszkania. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Starokatolicki oznacza ekumeniczny! Jesteśmy otwarci! Na wszystkich wyznających Boga w Trójcy jedynego, na wszystkich poszukujących dobra w świecie. Chociaż nasze drogi z Kościołem Rzymskokatolickim rozeszły się w historycznych wydarzeniach, a nieraz i w osobistych, przykrych okolicznościach, to jednak jesteśmy otwarci bez urazy patrząc na Jezusowy krzyż, mając ufność, że dobro i miłość zawsze zwyciężają. W naszych parafiach, każdy ksiądz katolicki (rzymski i inny), ważnie wyświęcony może koncelebrować. Zawsze chcemy łączyć. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Starokatolicki oznacza – niewykluczający nikogo. Szanujemy rangę święceń kapłańskich. Znamy wiele życiowych tragedii księży rzymskokatolickich, ich rozterki, zakochania i dramaty odejścia. Są to nasi BRACIA. Nie wolno ich pozostawić samych sobie tylko dlatego, że system ludzkich praw ich wykluczył. Wyciągamy do nich rękę. Każdy taki kapłan może liczyć na naszą pomoc. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Księża Kościoła Starokatolickiego sprawują sakramenty, pogrzeb i Mszę Świętą w rycie zachodnim (tzw soborowym) jak w kościele rzymskokatolickim. Mamy jednak możliwości zastosowania starych anafor i modlitw oraz pewną dobrowolność w kształtowaniu Mszy dla małych grup. Sprawujemy Mszę oraz sakramenty także poza budynkiem kaplicy, szczególnie Sakrament Małżeństwa, w wybranych miejscach przez narzeczonych. Sprawujemy spowiedź generalną z rozgrzeszeniem przed każdą Mszą Świętą niedzielną i świąteczna. Tak było od początku chrześcijaństwa. Chociaż kto chce może przyjść także do spowiedzi usznej w konfesjonale.

Starokatolicki oznacza Kościół, który dopuszcza do Komunii Świętej osoby rozwiedzione, żyjące w kolejnych związkach. Starokatolicy uważają, że Komunia Święta to pokarm na drogę, dla wszystkich ludzi czystego serca, wolnego. Nie dla wybranych. Nikt nie może ocenić wiary i sumienia kogokolwiek, dlatego u nas, będąc w kolejnym związku możesz korzystać z Sakramentów. Tak było od początku chrześcijaństwa.

Dlatego STAROKATOLICY bo chcemy sięgać do źródeł pierwszych wieków, kiedy chrześcijaństwo nie było napiętnowane politycznie, kiedy żywą wiarę przekazywano z radością, a nie mieczem. STAROKATOLICKI oznacza ten bliższy czasom Jezusa, kiedy nie było jeszcze tyle ludzkich naleciałości w prawie kościelnym i dyscyplinie duchownych. STAROKATOLICKA PARAFIA PW. BOŻEGO CIAŁA, to właśnie miejsce gdzie w liturgii, kazaniach nie ma polityki, narzucania wyborów sumienia i nakazów. To zaproszenie według słów Jezusa: Jeśli chcesz….

Więc jeśli chcesz…

Zapraszamy! Przyjrzyj się nam. Przyjdź! Sprawdź sam!

Jesteśmy KATOLIKAMI! Jesteśmy STAROKATOLIKAMI

Uczestnicząc w życiu naszej wspólnoty nie musisz „przepisywać się” do nas. Możesz być i z nami się modlić.

Zapraszam, Ks. Wojciech, proboszcz małej trzódki:)

Starokatolicy w Cieszynie

Widok parafii i kaplicy od ul. Górny Rynek 1.

Górny Rynek 1 w Cieszynie to własnie to miejsce!

Parafia starokatolicka pw. Bożego Ciała została erygowana kanonicznie przez Biskupa Zwierzchnika Dariusza Leona Majewskiego w pierwszy dzień Wielkiego Postu w dniu 6 marca Anno Domini 2019.
Parafia posiada osobowość prawną.

Pośród wielości, a jednocześnie pośród katolickiego bogactwa wyrosło na gruncie Miasta Dwóch Narodów duszpasterstwo starokatolickie
po polskiej stronie miasta. Po czeskiej stronie działa już kilka lat. Czerpiąc z bogactwa katolicyzmu wpisujemy się w wielość form jego przeżywania. Jesteśmy katolikami! jesteśmy Starokatolikami!

Każdy wie co znaczy być katolikiem… My nimi jesteśmy. Uznajemy siedem Sakramentów, Mszę sprawujemy w rycie soborowym, nasi księża posiadają ważnie przyjęte święcenia kapłańskie.

Kościół Rzymskokatolicki jako największy pod względem ilości wiernych i duszpasterstwa wyznacza pewne kierunki. W wielu miejscach wskazuje, iż każdy Kościół posiadający sukcesję i ważną Eucharystię jest Kościołem Partykularnym czyli miejscem gdzie dokonuje się uświęcenie wiernych. Np. W deklaracji Dominus Iesus z 2001 papież Benedykt XVI pisze „Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa /subsistit/ w Kościele /rzymsko/ katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim. Kościoły, które nie będąc w pełnej wspólnocie z Kościołem /rzymsko/katolickim, pozostają jednak z nim zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak sukcesja apostolska i ważna Eucharystia, są prawdziwymi Kościołami partykularnymi. Dlatego także w tych Kościołach jest obecny i działa Kościół Chrystusowy… ”

Nasz Kościół posiada sukcesję apostolską (czyli od naszego Biskupa można dojść w linii prostej do św. Piotra i samego Jezusa Chrystusa). Każdy kapłan jest ważnie wyświęcony i sprawuje ważnie Sakramenty.

Ale jesteśmy także starokatolikami to znaczy:

 • uznajemy papieża jako pierwszego wśród równych
 • mamy synodalny ustrój kościelny
 • nasi księże mają swoje rodziny, pracują w swoich zawodach
 • sprawujemy Spowiedź Generalną (jak wiele parafii rzymskokatolickich za Zachodzie
 • mamy swoją specyfikę teologiczną i liturgiczną

PONADTO:

 1. Nie ingerujemy jako Kościół pod względem prawnym w decyzje moralne (in vitro, antykoncepcja…). Najlepszym kierunkowskazem dla każdego wiernego jest JEGO WŁASNE SUMIENIE!
 2. Dopuszczamy do Komunii ludzi rozwiedzionych i żyjących w  kolejnych związkach. Komunia Święta nie jest nagrodą, ale umocnieniem w drodze. Więc jak najbardziej w Jezusowej intencji ma służyć ludziom borykającym się z trudnościami życia.
 3. Polityka i wiara nie mają wspólnego połączenia. Jako Kościół nie działamy politycznie i nie angażujemy się duszpastersko w działania polityczne i społeczne. Mówimy o Jezusie i Jego miłości.
 4. NIE KASUJEMY! Darmo otrzymaliście i darmo dawajcie! Posługi w Kościele Starokatolickim w RP kapłani pełnią za darmo.
 5. Jesteśmy ekumeniczni. Uważamy, że każdy kto ma „gen Chrystusa” jest naszym Bratem i Siostrom. Nie dzielimy chrześcijan na „naszych” i „tamtych”. Chrystus jest łącznikiem całości.